Skip to content

Titta inte för mycket på Bounce Rate

Av Markus Ekegren

Publicerad i Google analytics, Bounce rate, Avvisningsfrekvens

Google Analytics är ett fantastiskt verktyg för att mäta trafik på din webbplats. Inte bara för att det är helt kostnadsfritt utan också för att det går att få fram nästan vilken data som helst att analysera.

Nästan oavsett vilken rapport som du klickar dig fram till i Google Analytics finns en kolumn som visar Bounce rate med i tabellen. Och många har säkert lärt sig eller i alla fall hört att hög Bounce rate inte är något bra. Men varför inte det?

Vad är då Bounce rate?

Först en kort repetition på vad Bounce rate, eller Avvisningsfrekvens är:
Bounce rate är ett mått på hur stor andel besökare till din webbplats som kommit in på en sida och sedan lämnat den direkt.

Med andra ord, besökaren har kommit till din webbplats via ingångssidan och sedan lämnat din webbplats utan att gå till någon annan undersida.

Varför kan detta vara missvisande?

Som du säkert förstår så behöver inte detta vara dåligt. Självklart hoppas man och vill att besökaren ska bli intresserad av innehållet på webbplatsen och klicka och ta del av mer information. Speciellt den information man vill att besökaren ska ta del av, själva syftet och målet med webbplatsen.

Om besökaren däremot hamnar direkt på vad nu besökaren anser vara rätt information. Till exempel läser ditt blogginlägg eller skriver ut ditt recept och sedan stänger webbläsaren.
Då har besökaren ändå gjort det du vill att den ska göra på din webbplats, eller i alla fall delvis.

Ett annat klassiskt exempel är när en besökare letar efter telefonnumret till ett företag. Besökaren söker på företagsnamnet, går in på sidan och skrollar ner till sidfoten och hittar telefonnumret. Besökaren antecknar numret i sin telefon eller på en lapp och stänger sedan webbläsaren. Med andra ord kommer detta räknas som en avvisning trots att både du och besökare uppfyllt sina mål med besöket.

Det viktiga att förstå här är att ingångssidan och utgångssidan är den samma, för att det ska räknas som en avvisning. Att inga andra interaktioner har skett inom maxtiden för en session.

När är det relevant att undersöka detta värde?

Vill du till exempel att besökare ska hitta till din sida med information om kaffekapslar på Google, och att de sedan ska beställa kaffekapslar av dig men du har en hög avvisningsfrekvens på just den sidan. Då bör du däremot lägga mer vikt vid detta värde, kolla mer noggrant och ta reda på varför besökarna inte klickar sig vidare och beställer. Varför konverterar din sida dåligt?

  • Syns det tydligt var besökaren ska klicka här näst?
  • Kan du visa relaterat innehåll på ett tydligare sätt?
  • Har du talat om för din besökare att du vill att de ska klicka på en länk eller knapp?

Har du kommit fram till att det är ett problem med att sidan har hög avvisningsfrekvens är det läge att vida åtgärder. Det kan då vara smart att utföra så kallade A/B-tester. Men det är uppslag för ett ytterligare inlägg.

Slutsats

Att titta på vilka sidor på din webbplats som har hög avvisningsfrekvens kan ge dig ovärderlig information. Men tänk till en gång extra kring vad för syfte just den sidan fyller och om det kan finnas en naturlig anledning till att sidan har en hög avvisningsfrekvens.

Mer information:
Google Analytic
Avvisningsfrekvens
Wikipedia om Bounce rate


Photo by Mark Rabe on Unsplash